[Epub] ➟ Sosyoloji Tarihi(Dünya’da ve Türkiye’de) By Levent Ünsaldı – Soaringeaglecasino.us

Sosyoloji Tarihi(Dünya’da ve Türkiye’de)M Him Olan, Sosyolojinin Bir Disiplin Olarak Do U Ve Geli Iminin Tarihidir Bu Tarih Tekd Ze, Ansiklopedik, Kronolojik Bir Fikirler Veya Kurucular Tarihine Indirgenemez Kald Ki Sosyoloji Tarihini Sosyal D Nceler Tarihiyle E Lesek Dahi, Birbiri Zerine Katarak Ilerleyen Ve Her Zaman Yeni Gelenin Kendisini Nceleyenden Daha Do Ru Ve Ger Ek Oldu U Bir D Nceler Tarihi Yakla M Koca Bir Yan Lsamad R Elinizdeki Kitap Bu Nevi Bir Izgisel K M Latif Sosyoloji Tarihi Okumas Ndan Uzakla Ma Gayretindedir Asl Nda Yapt M Z, Sosyolojik Gelene In O Devasa Miras Yla Dinamik Bir Diyalog Kurmakt R Bu Diyalog Her Sosyolog I In Fevkalade Nemlidir Zira Her Sosyolog Kendisini Bu Mirasa G Re, Fark Nda Olsun Ya Da Olmas N, Bir Yerlere Koyar, Tan Mlar Bu Miras N, Gelene In Geli Imi Tekd Ze, Izgisel Bir S Re G Stermemi Tir Geri D N Lerin, K R Lmalar N, Durmalar N, S Ramalar N Ya And Kaotik Bir Geli Im S Recidir S Z Konusu Olan Her Eyden Nce Sosyolojinin Kendisinin Bir Disiplin Olarak In As Ve Kurumsalla Mas N Merkezine Alan Bu Kitap, T Rkiye De Sosyoloji Tarihi Alan Ndaki Nemli Bir Bo Lu U Doldurmak Gayretindedir.

    10 thoughts on “[Epub] ➟ Sosyoloji Tarihi(Dünya’da ve Türkiye’de) By Levent Ünsaldı – Soaringeaglecasino.us


  1. says:

    Akademi al malar d nda, kurdu u yay nevi ile toplum bilim alan nda ok de erli kitaplar n T rkiye giri ini sa layan Levent nsald ile Ercan Ge gin beraber haz rlad klar Sosyoloji Tarihi hem sosyoloji alan nda akademik al malar y r tenler i in hemde sosyoloji bilimine merak salanlar i in bu bilimin tarihsel s recine geni bir perspektif olu u...


  2. says:

    iyi bir giri kitab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *